Tuesday, February 26, 2008

So...the roadtrip was great

We just got back from a roadtrip to/from Michigan; its was 12 hours each way. Hanging out with the cousins...building snowmen, sledding, snowmobiling and visiting with grandma and grandpa on the back forty; watching the lunar eclipse...playing with the dogs...we missed getting to Ann Arbor but being out in the country was great. We love you, Golda...

1 comment:

Fire Lance said...

GiaThuanShop.Com Website hàng đầu chuyên cung cấp đèn trung thu 2019 giá sỉ số 1 hiện nay trên thị trường.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như
https://giathuanshop.com/dich-vu-in-an
Trong đó phải kể đến dịch vụ khác như sau
:

- https://giathuanshop.com/dich-vu-in-an/nhan-in-giay-khen-bang-khen-gia-re.html

- https://giathuanshop.com/do-choi

- https://giathuanshop.com/qua-luu-niem

Bạn có thể Pre order với chúng tôi các sản phẩm độc đáo mà bạn muốn mua.